Ευ Φροντίζειν Α.Ε.


Εταιρικό Προφίλ

ΕΥ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΥ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙΝ Α.Ε.

998101495

8308701000

ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Τατοΐου 1 & Αναγεννήσεως, Μεταμόρφωση Τ.Κ. 144 51

Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο